U redu je ako se predomislite

Garantovano zadovoljstvo za sve naše uređaje, Ukoliko Vam se uređaj ne svidi u prvih 15 dana od dana kupovine, PC Practic Vam daje mogućnot da izaberete drugi uređaj ili da ga vratite a mi će mo Vam vratiti novac.

Situacije koje ne ispunjavaju uslov za ostvarivanje benefita:

  • Ukoliko uređaj ima blister pakovanje koje je trajno oštećeno nakon otvaranja.
  • Ukoliko je izgubljena ili oštećena fabrička ambalaža
  • Ukoliko nedostaju sva prateća uputstva i dokumenta uz uređaj.
  • Ukoliko je uređaj fizički oštećen.
  • Ukoliko je uređaj oštećen prilikom korišćenja.
  • Ukoliko je uređaj proizveden po specifičnim zahtevima kupca.

Kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 15 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 15 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kupac ostvaruje pravo na benefit ako je ispoštovao gore navedene uslove i ako popuni obrazac za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija. PC PRACTIC će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Protekom roka od 15 dana, prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora. PC Practic je dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. PC Practic može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća. Kupac je dužan da vrati robu PC PRACTICU ili licu ovlašćenom od strane PC PRACTICA, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan. Kupać će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.